צור קשר

רשלנות רפואית איך אדע ?
נפגעתי בעבודה, מה עלי לעשות?

סניפי המשרד

סניף תל אביב והמרכז
בניין התאומים 2 רמת גן

לפגישות בלבד


ירושלים
רח' בן יהודה 2 ירושלים
טל: 02-5023020

 

  • קצבת ילד נכה

קצבת ילד נכה

טיפול בילד עם נכות קשה, כרוך בהוצאת משאבים רבים. הביטוח הלאומי מעניק בהתאם לתקנות קצבת נכות שנועדה לעזור במקצת בגידולו של הילד. הקצבה מוענקת לילד נכה לו נכות משמעותית מתאונה, רשלנות רפואית, נכות מולדת או נרכשת. קצבת ילד נכה מוענקת רק לילדים מגיל 91 יום ועד לגיל 18 בהתאם לסוג ההגדרה של מצבו הרפואי של הילד.
התנאים לזכאות הגמלה מצויים בתקנות ילד נכה. התקנות בנויות בצורה מסורבלת, טלאים על גבי טלאים. במסגרת מאמר זה ננסה לעשות סדר בתנאי הזכאות בהתייחס לכל אחת משלוש ההגדרות השונות : ילד הזקוק לטיפול רפואי מיוחד, ילד התלוי בעזרת הזולת, ילד עם ליקוי מיוחד.

להלן נבקש לפרט בתמצית את התנאים הנדרשים על מנת להיות זכאים לקצבה בהתייחס לכל אחד מהליקויים השונים.

התנאים הבסיסיים המשותפים לכלל הליקויים השונים המפורטים בתקנות:
• ההורה של הילד הוא מבוטח בביטוח הלאומי או שהיה מבוטח ונפטר בישראל.
• בעת תשלום הגמלה הילד מצוי בישראל או שהוא נמצא בשליחות עם הורהו מחוץ לגבולות המדינה. (אם הילד יצא מגבולות הארץ והוא קיבל גמלה לחודשיים לפחות, הוא יהיה זכאי לקבלת גמלה לשלושה חודשים נוספים).
• הילד הנכה אינו מצוי במשפחת אומנה או במוסד רפואי בתנאי פנימייה בו ניתנים שירותים רפואיים, שירותי סיעוד, או שיקום.

ילדי תלוי במידה רבה בעזרת צד ג' האם הוא יהיה זכאי לקצבה ?
התשובה היא חיובית. להלן פירוט של התנאים השונים .
ילד התלוי בעזרת הזולתהתנאי הראשון : ילד שגילו 3 שנים, וסובל מליקוי גופני, שכלי או נפשי שמקורו במחלה, תסמונת, תאונה או מום מלידה.
התנאי השני : הילד תלוי בעזרת צד שלישי בצורה ניכרת וחריגה יותר מבני גילו בביצוען של פעולות יומיומיות לתקופה רציפה של 90 יום לפחות.
בעניין זה יש להדגיש כי התקופה של ה-90 יום, לעניין קיומו של התנאי השני תימנה לצורך הכרה בילד אף אם היא חלה חלקה או כולה טרם הגיעו של הילד לגיל 3.  
התנאי השלישי : מתקיימות בילד אחת מהחלופות הבאות :
תלוי במידה רבה בעזרת הזולת ברוב שעות היממה.
תלוי לחלוטין בעזרת הזולת בכל שעות היממה.

הפעולות אותן יבחן המוסד לביטול לאומי לעניין עזרת צד שלישי (התנאי השלישי המפורט לעיל) :
הלבשה, אכילה, רחצה, הגיינה אישית, ניידות עצמאית בבית.

אם ילדי סובל מליקויים אחרים שאינם בהכרח דורשים עזרת צד ג' מוגברת האם הוא יהיה זכאי לקצבה ?
התשובה חיובית. אם ילדך או ילדתך סובלים מאחת החלופות שיתוארו להלן ויוכרו כילדים עם ליקוי מיוחד", הם יהיו זכאים לקצבה. להלן התנאים השונים להכרה כילד עם ליקוי מיוחד.

הגדרת ילד עם ליקוי מיוחד
- ילד אשר רופא מוסמך מטעם הביטוח הלאומי שמומחיותו ברפואת ילדים קבע כי מתקיים בו אחד מהליקויים הבאים :
1. ילד עם עיכוב התפתחותי חמור שלא יכול לבצע את מרבית הפעולות ותנועות הראש, הגפיים והגו שמבצעים בני גילו ושגילו הוא 90 יום לפחות וטרם מלאו לו 3 שנים.
2. ילד הזקוק לנוכחות קבועה - ילד שמלאו לו 90 ימים,  שלדעת  מומחה ברפואת ילדים המוסמך מטעם הביטוח הלאומי קבע כי בשל ליקוי רפואי חמור, מחלה כרונית קשה, הפרעת התנהגות קשה או פיגור שכלי בינוני  מתקיימים בו אחת מאלה :
1) לא ניתן להשאיר את הילד בלא השגחה אפילו פרקי זמן קצרים והוא זקוק לנוכחות מתמדת של הזולת בשל אירועים רפואיים תכופים הנובעים הנובעים מהמחלה הקשה, הליקוי או שהוא אינו יכול להבחין בגורמי סיכון מיידים לו או לאדם אחר בהשוואה לבני גילו.
2) קיימת בפועל השגחה ונוכחות מתמדת בכל שעות היום והלילה - בעת השהייה בבית,  בדרך למסגרת החינוכית ובמסגרת החינוכית עצמה, או שקיימת זכאות שנקבעה לפי דין להשגחה או לנוכחות של אדם אחר.
3. ילד הזקוק לסיוע בתקשורת – ילד שמלאו לו 3 שנים וזקוק לסיוע בתקשורת עם אדם אחר בשל חוסר מוחלט לתקשור מילולי בהשוואה לבני גילו.
4. ילד עם ירידה בשמיעה - 
1. ילד עם ירידה קבועה בשמיעה בכל אחת מאוזניו של לפחות 45 דציבלים בתדירויות הדיבור בלי תיקון.
2. ילד עם ירידה בשמיעה של לפחות 40 דציבלים בכל אחת מאוזניו, הזקוק למכשירי שמיעה באופן קבוע ממועד האבחון.
5. ילד עם ליקוי ראייה - ילד שמלאו לו 90 ימים,  שחדות הראייה בכל אחת מעיניו שווה או פחותה מ 6/60- (או ששדה הראייה בכל אחת מעיניו הוא פחות מ 20°- )הכל עם תיקון( והכל מרגע האבחון.
חדות ראייה בעין לעניין הסעיף  תיחשב אחת מאלה :
1. שני רבעים עליונים של שדה הראייה , או יותר - כאילו היא נמוכה ב 2- דרגות מחדות הראייה
2. שנמדדה באותה עין;
3. רבע תחתון של שדה הראייה או יותר - כאילו היא נמוכה ב 3- דרגות מחדות הראייה שנמדדה באותה עין;
4. 2 רבעים תחתונים של שדה הראייה או יותר - כאילו היא נמוכה ב 6- דרגות מחדות הראייה שנמדדה באותה עין;
6.  ילד עם אוטיזם או פסיכוזה - ילד שמלאו לו 90 ימים, הסובל מליקוי כלשהו על הרצף האוטיסטי, היינו  PDD או ASD לרבות PDD NOS ותסמונת אספרגר, או מפסיכוזה וכן ילד במצב פסיכיאטרי התנהגותי דומה לליקויים האמורים.
7. ילד עם תסמונת דאון.
יש קבוצה נוספת של ילדים שיהיו זכאים לקצבה והם ילדים שיוכרו כילדים הזקוקים לטיפול רפואי מיוחד על פי ההגדרה להלן :

ילד הזקוק לטיפול רפואי מיוחד
- ילד נכה, שרופא ילדים קבע שהוא נזקק לטיפול רפואי מיוחד בשל מחלה כרונית קשה והוא זקוק לאחת מהחלופות הטיפוליות/ רפואיות המפורטות בתוספת הראשונה ובהם: עירוי דם פעם בחודש ואו ילד המקבל טיפול חמצן ברוב שעות היממה או שיש לו צינור קבוע בקנה הנשימה להסדרת נשימתו.הפגישה הינה ללא תשלום וללא התחייבות
*
 
*חזרה לביטוח לאומי

עבור לתוכן העמוד

המידע המופיע באתר הינו מידע כללי ואין בו משום ייעוץ משפטי או מקצועי מחייב.

כל הזכויות והתכנים הינם קניינו הבלעדי של עו"ד מאור גלבוע, ואין להעתיקם או לשכפלם או לעשות בהם שימוש מבלי לקבל הסכמתו בכתב של עו"ד מאור גלבוע.